servicevoorwaarden
Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard

Het is makkelijk om iemands vertrouwen te schaden, moeilijker om iemands vertrouwen te winnen en een kunst om dit vertrouwen te bewaren. Wij geloven daarom in langdurige relaties gebaseerd op vertrouwen. 

Socialpreneurslabel maakt zich niet schuldig wanneer er samenwerkingen niet als gepland lopen of op andere wijze niet tot het gewenste resultaat komt. Wij zullen onze taak als sales bureau ook vervullen en potentiële klanten en leads enthousiasmeren van de dienst of product van de organisatie. Wanneer in een verder stadium dit toch geen juiste match bleek te zijn zullen wij daar geen verantwoordelijkheid voor dragen. Graag horen wij wel waarom de samenwerking niet verliep als gewenst. Op die manier kunnen wij onze diensten verbeteren en jou in de toekomst ook beter van dienst zijn.

• De samenwerking met Socialpreneurslabel geldt voor bepaalde tijd die vooraf is afgesproken.

• De samenwerking kan tussentijds worden ontboden als: a. er wederzijdse goedkeuring plaats heeft gevonden; b. één van de partijen de verplichtingen, zoals in deze voorwaarden vermeld niet nakomt; c. één van de partijen failliet verklaard is; d. één van de partijen wordt ontbonden of gestaakt

• Voor de samenwerking geldt een garantiebedrag, voor het behaalde resultaat hanteren wij een variabel percentage bedrag die wij vooraf afspreken. Wij zullen pas factureren wanneer de gewenste doelen voor beiden partijen zijn bereikt.

• Klanten van Socialpreneurslabel kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten: a. Vermelding als samenwerkingspartner op de webpagina van Socialpreneurslabel (www.socialpreneurslabel.nl) ;b. Logo van Socialpreneurslabel in eigen communicatie-uiting; c. Opstart hulp social return; d. Gebruik maken van campagnes en pr van Socialpreneurslabel; e. Ontvangst KPI over huidige klanten en prospects; f. Deelname aan georganiseerde evenementen van Socialpreneurslabel tegen de geldende prijs per evenement; g. Gebruik maken van het grote en diverse netwerk van Socialpreneurslabel.