privacyverklaring
Het gaat gewoon om wederzijds vertrouwen, mee eens?

Socialpreneurslabel hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid leggen wij daarom helder en transparant stapsgewijs uit waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt zullen worden. 

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen en zullen daarom zorgvuldig met uw gegeven omgaan. Socialpreneurslabel houdt zich in alle gevallen aan wet -en regelgeving, zo ook de Algemene Vordering Gegevenswet.

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
  • Passende, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;