FAQ

Mensen die vragen worden overgeslagen, gelukkig bij ons niet!

Bij Socialpreneurslabel werken wij als sociaal sales bureau die voor een bepaalde tijd pro-actief meewerkt aan de offline en online commercie van de organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van koude acquisities en beheren van webshops. Het team bestaat uit mensen die allemaal uit de commerciële wereld komen. Hierdoor weten wij des te beter hoe het wereldje in elkaar zit. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen, voeren wij een kennismakingsgesprek, dit zal fysiek of telefonisch gaan. En om te weten of wij wel of geen geschikte match voor de organisatie zijn. Wij bekijken het huidige draagvlak en gaan in het sociaal domein en daarbuiten pro-actief op zoek naar geschikte partners. Wij werken daarom met een vast garantiebedrag dat wij vooraf afspreken. Het extra behaalde resultaat is op basis van een variabel tarief, dit verschilt per onderneming. Op basis van de werkinspanning zullen wij een passend commissiepercentage factureren.

De social return on investment is een beleid vanuit alle Nederlandse gemeenten om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers kunnen bij het toewijzen van de opdracht, de opdrachtgevers stimuleren of zelfs verplichten om een kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering. Social return wordt vaak toegepast in de vorm van contractbepaling. Opdracht uitvoerders moeten een bepaald percentage (5% geldt als streefpercentage) van bijvoorbeeld de loonsom van een opdracht aan te wenden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Ook kan deze 5% door een externe partij worden uitgevoerd. De opdracht uitvoerder kan een externe partij inzetten om alsnog de social return te vervullen. Social return wordt door de overheden op verschillende manier toegepast. Er is geen landelijk beleid daarop.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid willen dragen voor verschillende maatschappelijke problemen. Zoals inclusiviteit op de arbeidsmarkt, klimaatverandering, vergrijzing en sociale ongelijkheid. Het begint er bij dat bedrijven deze problemen niet willen vergroten. Er zijn ook zeker ondernemers of firma’s die hun business model canvas hebben ontworpen om maatschappelijke problemen op te lossen. Deze ondernemingen heten sociaal ondernemers of sociale firma’s. Zij gaan een stapje verder dan de rest en hun eerste doel is met  hun onderneming impact te maken. Zij zetten zich in voor een doel wat groter is dan hun eigen onderneming en dat is de leefbaarheid binnen onze maatschappij verbeteren. Bedrijven die een MVO beleid voeren houden dus rekening met de maatschappelijke effecten van hun acties. Een MVO beleid is daarom ook geen project maar wordt geïnternaliseerd binnen het bedrijf. Dat betekent dat het wordt meegenomen in de verschillende bedrijfsprocessen. Zoals HRM, inkoop, marketingcommunicatie, productie en verkoop. Niet bij alle facetten is het even sterk aanwezig als bij de andere maar er wordt wel rekening mee gehouden. 

De Sustainable Development Goals (SDG) zijn in 2015 door 193 lidstaten van de Verenigde Naties opgericht. De SDG moet de ‘millenniumdoelen’ opvolgen die de Verenigde Naties in 2000 had opgesteld. Volgens de VN gaan de SDG verder dan de millenniumdoelen, de SDG zijn namelijk veel ambitieuzer en gaan niet alleen over ontwikkeling maar ook over duurzaamheid. De SDG bestaat uit 17 doelen en 169 subdoelen die nagestreefd worden. Hieraan kunnen wij gezamenlijk aan werken, vanuit de Rijksoverheid wordt er ook hard aan gewerkt en is het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam: plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld. 

Bij Socialpreneurslabel werken wij hard mee aan een duurzame en eerlijke samenleving. Omdat wij zelf ook een meerwaarde willen zijn voor de maatschappij werken wij met drop-outs en jongeren die nog niet goed weten welke kant ze op willen in het leven. Deze jongeren werken actief mee met het vinden van nieuwe leads. Dit doen zij op verschillende kanalen. De jongeren worden gekoppeld aan een professional die beiden elkaar ondersteunen. Zo kan de professional actief met de potentiële klant in gesprek en is de jongere alweer bezig met nieuwe leads te verzamelen. Het is een samenwerking die gebouwd is op vertrouwen. Deze jongeren hebben ook actief contact met de sociale onderneming zodat nieuwe ontwikkelingen sneller kunnen worden doorgevoerd. Deze jongeren leren in een korte tijd de juiste competenties die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt. Samen werken we aan ons gezamenlijk doel: Creating Sustainable Business.